• LvEnRus
 • Izstrādāts Aivako

  Privātuma politika

  ~
  Spēkā no 2018. gada 25.maija

  Šī tīmekļa vietne pieder, to uztur un pārvalda sabiedrība ar ierobežotu atbildību International SV, vienotais reģistrācijas numurs 40103497108, juridiskā adrese Rīga, Hospitāļu iela 1, LV-1013 (turpmāk – “SIA International SV”).
   
  SIA International SV aizsargā un rūpējas par tīmekļa vietnes apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību. SIA International SV apņemas ievērot Jūsu tiesības uz personas datu tiesisku apstrādi un aizsardzību, kā arī ievērot piemērojamos personas datu aizsardzības likumus – vispārēju datu aizsardzības regulu un citus normatīvos aktus, ja tādi ir piemērojami datu apstrādei. Šī privātuma politika (turpmāk – “Privātuma politika”) sniedz informāciju par to, kā SIA International SV ievāc un apstrādā Jūsu personas datus, kad Jūs apmeklējat un lietojat SIA International SV tīmekļa vietni, kur SIA International SV tiek uzskatīts par datu apstrādes pārzini vispārējā datu aizsardzības regulas izpratnē.

  Kādu informācija SIA International SV ievāc un kādiem mērķiem?

  Tīmekļa vietnes apmeklējums:
  Kā norādīts Sīkdatņu politikā, ikreiz, kad Jūs apmeklēsiet šo tīmekļa vietni, mūsu serveri reģistrēs Jūsu ierīces interneta protokola (IP) adresi, pārlūkprogrammas veidu, valodu iestatījumu, operētājsistēmu, interneta pakalpojumu sniedzēju (ISP) un datuma/ laika zīmogu.
  Šo informāciju SIA International SV izmantos tikai, lai nodrošinātu drošu un ērtu vietnes darbību, kā arī statistikas veidošanas vajadzībām, proti, lai uzzinātu vairāk par vietnes apmeklētāja darbībām vietnē un analizētu apmeklētāju vietnes lietošanas pieredzi.
  SIA International SV neievāks nekādu citu informāciju, kuru apvienojot ar iepriekš norādīto informāciju, vietnes apmeklētājs tiktu vai varētu tikt identificēts, izņemot šajā Privātuma politikā norādītos gadījumus. Līdz ar to iepriekšminētā informācija nav uzskatāma par personas datiem vispārējās datu aizsardzības regulas izpratnē.

  Saziņa ar SIA International SV:
  Izmantojot tīmekļa vietnes saziņas sadaļu, Jūs brīvprātīgi sniedzat SIA International SV šādus personas datus: vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi, kā arī citu Jūsu brīvprātīgi sniegtu informāciju. SIA International SV izmantos Jūsu personas datus tikai saziņas nolūkos, proti, lai sazinātos ar Jums un atbildētu uz Jūsu jautājumiem, komentāriem vai ierosinājumiem. Jūsu personas dati netiks apstrādāti vai izmantoti citiem mērķiem.
  Jūsu personas dati tiks apstrādāti, pamatojoties uz vispārēju datu aizsardzības regulu, proti, Jūsu brīvi, nepārprotami izteiktu gribas apliecinājumu, ar kuru Jūs atļaujat apstrādāt savus personas datus.

  Vai SIA International SV izpauž Jūsu personas datus trešajām personām?

  SIA International SV nepārdod, neiznomā, neizīrē un arī citā veidā neizpauž Jūsu personas datus trešajām personām.

  Kādas ir Jūsu tiesības?

  Saskaņā ar vispārēju datu aizsardzības regulu Jums ir tiesības:
  iegūt visu informāciju, kas par Jums ir SIA International SV rīcībā;
  iegūt informāciju par tām fiziskajām vai juridiskajām personām, kuras noteiktā laikposmā no SIA International SV ir saņēmušas informāciju par Jums, ja vien šādas informācijas atklāšana nav pretrunā ar likumu;
  iegūt informāciju par datumu, kad Jūsu personas datos pēdējo reizi izdarīti labojumi, dati dzēsti vai bloķēti.
  Jums ir tiesības mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas (ne biežāk kā divas reizes gadā) bez maksas saņemt rakstveidā šeit minēto informāciju vai pamatotu rakstveida atteikumu pilnībā vai daļēji sniegt šeit minēto informāciju.
   
  Nepilngadīgie
  SIA International SV iesaka visiem vecākiem un aizbildņiem paskaidrot saviem bērniem, ka Internetā savi personīgie dati ir jāizvieto droši un ar atbildību. Nepilngadīgajiem nevajadzētu SIA International SV Interneta mājas lapā izvietot jebkādus personīgos datus bez vecāku vai aizbildņu piekrišanas un līdzdalības. SIA International SV nekad apzināti neievāks datus no nepilngadīgajiem, un neizmantos tos, kā arī neatklās tos trešajām pusēm bez atļaujas.
   
  Kā Jūs varat sazināties ar SIA International SV?
  Ja Jums rodas jebkādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, nosūtot e-pastu uz: info@restorators.lv.